Resultaterne af forsøg med rottespærre i de københavnske kloakker

Sammen med Københavns Kommune og Århus Universitet har Københavns Energi gennemført Europas første praktiske forsøg med rottespærrer. Forsøgene viser, at rottespærrer er et godt hjælpemiddel til at holde rotterne væk fra boligen, men at tætte kloakrør fortsat er det vigtigste element i forebyggelsen af rotter i kloakken. Rottespærrer kan således ikke stå alene.

Forsøgene blev gennemført fra 2008 og afsluttet medio 2010. Resultaterne fra de i alt 5 separate forsøg er tilgængelig på Københavns Energis hjemme side eller de kan downloades her på siden.  som pdf-filer. Foruden de 5 rapporter er der uarbejdet en sammenfatning, som kommer rundt om de væsentligste resultater fra alle 5 forsøg, samt giver nogle overordnede betragtninger om rottespærrer og kloakrottebekæmpelse.

Forsøgsrapport 1 - klik HER

Forsøgsrapport 2 - klik HER

Forsøgsrapport 3 - klik HER

Forsøgsrapport 4 - klik HER

Forsøgsrapport 5 - klik HER

Sammenfattende rapport - klik HER