Ødelægger kloakrotter vores kloakker?

Det diskuteres til stadighed om rotterne ødelægger vores kloakker – gør de det?

Med mindre vi benytter rør og fittings udført i stål, så kan rotten gnave sig igennem eksisterende og benyttede kloakmaterialer.

Normalt vil rotten typisk begynde at gnave, hvis der kanter eller lignende. Helt glatte rør vil den have svært ved at få fat i. Så dér, hvor rotten kan lave skader, er typisk i grenrør og rørsamlinger, specielt hvis disse ikke er udført korrekt, f.eks. at samlingerne skrider pga. utilstrækkelig understøtning eller fejl i rørmaterialet.

Langt de flest private kloakinstallationer udføres i pvc – et materiale, som rotten nemt og hurtigt kan gnave sig igennem, hvis den blot kan få fat med tænderne – så JA – rotten kan godt gnave sig ud af ellers intakte kloakledninger.

De private installationer kan man sikre mod indtrængning af rotter ved hjælp af fysiske forhindringer, som f.eks. rottespærrer, som tillader spildevandet at komme væk, men som kan forhindre rotter i at komme ind.

Læs bl.a. om rottespærreundersøgelsen, gennemført af Københavns Energi, som viser, at rottespærrer effektivt kan holde rotter tilbage – men at det ikke er en garanti, da rotter en sjælden gang vil kunne komme forbi spærren.