Hvad siger lovgivningen om bekæmpelse af kloakrotter?

Ifølge lovgivningen er kloakrottebekæmpelse et frivilligt tiltag for de enkelte kommuner i modsætning til bekæmpelse af rotter på overfladen, som er lovpligtig og varetages af de enkelte kommuner.

Den kommunale kloakrottebekæmpelse

Mange kommuner vælger at foretage kloakrottebekæmpelse i en eller anden udstrækning. Tidligere var det mest almindelige, at der én, måske to gange, om året blev hængt en giftblok ned i hver offentlig kloakbrønd i særlig rotteplagede områder.

Kloakrottebekæmpelse antages at have en forebyggende eller reducerende effekt på antallet af rotteanmeldelser på overfladen, men det ved vi faktisk ikke! Der findes ikke tal, der viser, om kloakrottebekæmpelse har den antaget positive effekt.

Kloakrottebekæmpelse kan fortages med gift, som er det hyppigste og/eller med diverse fælder. De to metoder har deres fordele og ulemper, men fælles er, at al kloakrottebekæmpelse som kun foretages i visse dele af kloakledningen (f.eks. i den offentlige, men ikke i den private ledningsdel), oftest kun vil have en meget lille effekt på kloakrottebestanden. Hvis virkningen af bekæmpelsen skal gøres mere effektiv, så skal der bekæmpes i hele kloakrottens udbredelsesområde.

Al rottebekæmpelse over såvel som under jorden bør som udgangspunkt først afsluttes, når den lokale rottebestand menes at være bekæmpet.