Forebyggelse af kloakrotter

DEN BEDSTE BEKÆMPELSE ER FOREBYGGELSE!

Som udgangspunkt bør kloakrotter forebygges frem for at bekæmpes. At fjerne rotterne fra vores kloakker kan være vanskeligt og derfor bør vi sikre os, at de ikke kan komme ud og at forholdene i kloakken kan være med til at holde deres antal nede.

Effekten af en kloakrottebekæmpelse afhænger af bekæmpelseseffektiviteten (hvor langt ned bestanden bliver bekæmpet og i hvor stort et område der bekæmpes). U-bekæmpede rotter eller rotter fra tilstødende ledningsafsnit vil enten kunne gen- eller etablerer sig i det bekæmpede område og indenfor kort tid vil der være lige så mange rotter som før bekæmpelsen. Dette skyldes bl.a. rotternes formeringspotentiale. Her vil de ikke-bekæmpede rotter hurtigt kunne udfylde det ”tomrum”, som er opstået efter en bekæmpelse og en ny generationer af kloakrotter er hurtigt på benene. Derfor vil en kloakrottebekæmpelse næsten altid være en midlertidig symptombehandling og en tilbagevendende begivenhed og altså ikke en varig løsning på problemer med kloakrotter.

Varige reduktioner i antallet af kloakrelaterede rotteanmeldelser kan kun opnås ved at fjerne grundlaget for deres fremkomst på overfladen, nemlig at sikre, at kloakrotterne ikke kan komme ud af ledningsnettet. Den generelle kloakrottebestand kan holdes på et minimum ved at fjerne f.eks. alle stik, som ikke længere er i brug at beskytte intakte stikledninger med f.eks. rottespærrer.