Bekæmpelse med fælder

Den største fordel ved brugen af fælder er af miljømæssig karakter. Men som for bekæmpelse med brug af gift, skal der også bekæmpes i hele kloakrottebestandens udbredelsesområde for at opnå effektive resultater.  

Netop derfor er der også nogle klare ulemper, bl.a., afhængig af fældetypen, at der kan være fysiske begrænsninger, i det brøndene f.eks. kan være meget dybe, for snævre etc. 

Brug af fælder kan i mange tilfælde være den bedste og eneste løsning på et rotteproblem. F.eks. hvis der er risiko for at forgiftede kloakrotter kan komme ind i eller under i boligen eller at giften ikke helt kan afskærmes f.eks. husdyr, som hunde (mest gældende for bekæmpelse af overfladerotter). 

Man skal dog som altid, være opmærksom på en øget smitterisiko for dem, som måtte arbejde med bekæmpelsen. Håndtering af fælder etc. som har været i kontakt med kloakmiljøet og rotter udgør en potentiel kilde til smitte.