Rotter i Kloakken

Den brune rotte, der lever nede i vores kloakker, kaldes ofte for kloakrotte, men det er samme art (Rattus norvegicus), som den der lever på overfladen.

Den brune rotte er oprindelig et jordlevende dyr, som graver underjordiske gangsystemer, hvor de kan yngle og beskytte sig mod diverse rovdyr. Rotterne har, som det eneste pattedyr, fundet sig tilrette i vores kloaksystemer, nogle mener, at det fordi kloakkens ”gang”systemer på mange måde er forenelig med deres natur.

Vi ved ikke så meget om, hvordan kloakrotter lever og har det, men dens livsbetingelser adskiller sig væsentligt fra dens artfælle, som lever på overfladen, bl.a. på grund af, at dens bevægelsesmønstre begrænses af ledningsnettets udbredelse og at der ikke er rovdyr.

Forhold, som f.eks. rigelig føde, vand, beskyttelse mod rovdyr, taler for, at kloakrottebestanden kan blive meget stor. Men dette kan modvirkes af begrænsende forhold, som mangel på egnede redepladser og i store dele af de fælleskloakkerede ledninger kan store mængder af vand (nedbør) have en kortvarig indflydelse på antallet af rotter.

I en undersøgelse, foretaget i et fælles kloaksystem i Kgs. Lyngby i perioden august 2006 frem til december 2008 er kloakrotternes biologi blevet undersøgt. Undersøgelsen er endnu ikke blevet offentliggjort, men vil i løbet af foråret 2012 blive offentliggjort på Miljøstyrelsens hjemmeside og vil også kunne findes her på hjemmeside. Rapporten er udarbejdet af AC Heiberg Rådgivning for Aarhus Universitet.

Nogle af undersøgelsens resultater viste, at selvom der ikke laves kloakrottebekæmpelse, blev der ikke flere og flere rotter i kloakken. Meget tyder på, at den begrænsende faktor for antallet af kloakrotter, netop er deres muligheder for at finde egnede (tørre) redepladser.

Rapporten vil udover generel biologi omhandle emner som resistens overfor anvendte bekæmpelsesmidler, udbredelse af leptospira-bakterier i kloakrotter og hvordan kloakrotter bedst bekæmpes.

 

Læs også;

Er kloakrotter er problem?

Ødelægger rotterne vores kloakker?              

Skal vi bekæmpe i kloakkerne - hvad siger lovgivningen?

Bekæmpelse med gift i kloakken              

Bekæmpelse med fælder i kloakken

Forebyggelse - den bedste bekæmpelse!