Resistens og resistensstrategi

 Det anbefales at der altid anvendes den svagest mulige gift til bekæmpelse af rotter, hvilket betyder, at hvis der ikke er identificeret nogen former for resistens, bør man i bekæmpelsen tilstræbe at bruge midler med aktiv stoffet, coumatetralyl og/eller chlorophacinon, som pt. er de svageste af de godkendte aktive stoffer til rottebekæmpelse.

Ved mistanke eller dokumenteret resistens skal der anvendes resistensbrydende midler og/eller andre ikke kemiske bekæmpelsesmetoder. 

Jf gældende lovgivning skal al udført bekæmpelse af rotter med gift følge Miljøstyrelsens resistensstratgi.

Klik HER for at se resistensstrategien i sin fulde længde

Klik HER for at se checkliste for resistens