Uvildig rådgivning

Jeg leverer uvildig rådgivning indenfor forebyggelse og bekæmpelse af rotter og mus.
Min rådgivning og konsulentbistand er baseret på faglig viden og vidensbaserede analyser.

Jeg tilstræber, at min rådgivning resulterer i målrettede, effektive og varige løsninger indenfor bekæmpelse og forebyggelse ud fra den enkelte kundes behov og forhold.

Frem for alt er  min bistand uafhængig af andre interessenter.