Produktudvikling

Jeg tilbyder rådgivning og vejledning i udarbejdelse af nye produkter til bekæmpelse af rotte og mus, baseret på mine mange års erfaring med vurdering og godkendelse af gifte og fælder sammenholdt med min biologiske og adfærdsmæssige viden.

Sådanne produkter kan f.eks. være gifte, ikke-giftige bekæmpelsesmidler, fælder og spærrer. 

Produkter til brug i kloakken vil blive udført i samarbejde med Teknologisk Institut, Rørcenteret.