Kvalitetssikring af den kommunale rottebekæmpelse

Får I det I betaler for? Overholder jeres nuværende bekæmpelse lovgivningen?

AC Heiberg Rådgivning tilbyder at foretage et kvalitetstjek af den kommunale rottebekæmpelse. Det kunne bl.a. omfatte en eller flere af nedenstående ydelser;

Undersøgelse af bekæmpelsens udførelse ved brug af kommunens egne registreringer

 • Anvendelse af gift
 • Overholdelse af tidsfrister
 • Kvalitet af registreringer
 • Håndhævelse

Identifikation af problemejendomme – ejendomme hvor der f.eks. er mange gentagende anmeldelser

 • Hvad er problemet her?
 • Skyldes det manglende håndhævelse?
 • Skyldes det mangelfuld bekæmpelse?
 • Skyldes det andre forhold i omgivelserne? 

Kontrol med privat rottebekæmpelse

 • (Stikprøve) Kontrol af registrerede data
 • Tilsyn med udvalgte ejendomme/virksomheder omfattet af R1 og R2 bekæmpelse

Undervisning af administrativt personale og bekæmpere i ”marken”

 • Hvad skal der til for at lave en god gennemgang af en ejendom?
 • Hvordan vurderer man omfanget af rottetilholdet?
 • Hvad er en tilstrækkelig rottebekæmpelse?

Bisidder for kommunen

 • Kontraktmøder med leverandøren
 • Kontraktforhandlinger
 • Akut opståede problemer


Omfang af de enkelte evalueringsforløb vil blive aftalt med den enkelte kommune og AC Heiberg Rådgivning vil fremlægge status og forslag til handlinger i afsluttende rapport.

Kontakt AC Heiberg Rådgivning for yderligere information og/eller tilbud. AC Heiberg tilbyder gerne et gratis og uforpligtigende møde.