Besigtigelser

Er bekæmpelsen gået i hårknude? Er der behov for en ”second opinion”?

AC Heiberg Rådgivning tilbyder bistand til besigtigelse af problemejendomme, f.eks.;

  • Ejendomme hvor der er udfordringer i forbindelse med bekæmpelsen
  • Ejendomme hvor bekæmpelsen synes uden effekt
  • Ejendomme hvor årsagen til rotteforekomst ikke umiddelbart er fundet
  • Ejendomme hvor almindelig rottesikring er utilstrækkelig

Hvad tilbyder vi?

  • Inspektion af ejendommen sammen med kommunen evt. med brug af rottehund
  • Hjælp til fejlfinding
  • Dialog med borger
  • Forslag til løsning af problemet
  • Skriftlig besigtigelsesrapport

Kontakt AC Heiberg Rådgivning for yderligere information og/eller tilbud.