Videnskabelige arbejder

Gennem de seneste 12 år har jeg arbejdet videnskabeligt med skadedyrbekæmpelse, hvor jeg har arbejdet med forskellige aspekter vedrørende bestandsdynamik, spredning og genetik hos rotte/kloakrotter og mus. Mine videnskabelige arbejder har været grundlagsdannede for den gængse opfattelser af rotter og deres biologi. Mange af mine arbejder har haft et anvendelsesorienteret formål mht. forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Foruden mit omfattende arbejde med rotter og mus og resistens overfor bekæmpelsesmidler har jeg igennem de sidste mange år arbejdet specifikt med at øge vores kendskab til kloakrotter for der igennem at få skabt en viden som kan bruges i en fremadrette forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Pt. er jeg involveret i et projekt med Københavns Energi A/S og Center for Miljø, Københavns Kommune, hvor vi undersøger brugen af diverse rottespærre til forebyggelse af rotter.

En del af mine videnskabelige arbejder er præsenteret i en række artikler, som i abstract-form er tilgængelige under menu-punktet "publikationer". Artiklerne i deres helhed kan rekvireres ved henvendelse til mig.