Fagområder

 • Rotter og mus
  • biologi
  • forekomst
  • forebyggelse
  • bekæmpelse
 • Kloakrotter
  • adfærd
  • vandringer i kloaksystemet
  • foretrukne opholdsteder
  • sygedomsforekomst og udbredelse 
  • kloakrottebekæmpelse
  • sikring imod kloakrotter
 • Resistens
  • resistens over for bekæmpelsesmidler
  • resistensudbredelse
  • resistensmekanismer
  • resistensstrategier
  • bestandsseffekter som følge af resistens
 • Skadedyrsmanagement 
  • optimal bekæmpelse
  • forebyggende foranstaltninger
   • bl.a. bygningssikring
  • bekæmpelsesstrategier
 • rotte og muse relaterede sygdomme
  • smittespredning
  • smitterisiko
  • bekæmpelsesstrategier
  • Weils syge (leptospirose)
  • salmonella og campylobacter infektioner
  • Hanta virus
 • Dokumentation og test af bekæmpelsesmidler
  • udarbejdelse af dokumentationsmateriale til brug for Miljøministeriets godkendelse af bekæmpelsesmidler
  • implementering af nye metoder
 • Felt- og laboratorieforsøg
  • planlægning og udarbejdelse af forsøgsbeskrivelser 
  • opsætning af testforsøg på rotter og mus
  • afprøvning af bekæmpelsesmidler i felten
  • forskningsrelaterede biologiske feltundersøgelser
  • dyre-etik – selv skadedyr har krav på en værdig død