Handleplaner er ikke bare handleplaner – handleplanen skal være brugbar, relevant og realistisk

Alle kommuner skal udarbejde en handleplan for den kommunale rottebekæmpelse, som bl.a. skal beskrive de mål og aktiviteter, som kommunen vælger at igangsætte for at sikre en fremad- og målrettet forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kommunen.

En handleplan skal, for at være brugbar, indeholde tiltag, som er relevante og realistiske for den pågældende kommune. AC Heiberg Rådgivning tilbyder, i tæt samarbejde med kommunen, at udarbejde en handleplan med realistiske mål og med størst mulig nyttevirkning tilpasset kommunens praktiske og økonomiske muligheder for at løfte de enkelte tiltag.

Handleplanen kan bl.a. omfatte beskrivelse af

  • De overordnede visioner og mål for den kommunale rottebekæmpelse (dette sker i samarbejde mellem Kommunen og Rådgiver – Rådgivers roller er vejledende og aktiv sparring)
  • Identifikation af aktuelle og relevante indsatsområder
  • Identifikation af hvilke aktiviteter der kan løfte de enkelte indsatsområder inden for de økonomiske og praktiske rammer 

Iflg. Bekendtgørelse nr 1723 af 17. december 2017 burde alle handleplaner være revideret inden 31. december 2018.

Kontakt AC Heiberg Rådgivning This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  for yderligere information og/eller tilbud. AC Heiberg tilbyder gerne et gratis og uforpligtigende møde.