Vitamin D3 - cholecalciferol sikrer, at calcium transporteres rundt i vores krop og rundt til vitale dele af vores krop (organer og knogler).

Men når cholecalciferol indtages i meget høj dosis opstår der en ubalance i den ellers godt kontrollerede omdannelse af vitamin D. Resultatet er, at der ledes meget calcium ud i blodet (hypercalcæmi) og her vil det især være calcium fra vores knogler, som ledes ud i blodet. Samtidig vil udskillelsen af calcium og fosfat fra nyrerne falde ved høje indtag af cholecalciferol. Resultatet er, at vores blodkredsløb, nyrer og andre organer meget hurtigt og voldsomt ”forkalkes”.

Når en rotter indtager cholecalciferol i høje doser, vil rotten typisk dø efter 3 til 7 dage, så der er altså tale om en hurtig forkalkning (calcification).

Man skal dog være opmærksom på, at ved et mindre indtag af cholecalciferol kan det lede til spisevægring (anoreksi) – derfor skal man nøje overveje måden midlet bruges på (se HER).

For de mindre dyr, som rotter og mus, vil døden typisk indtræde som følge af hjertestop pga. den store calcificering af blodkar i hjertet. For lidt større dyr som hunde og katte vil mange dø som følge af nyresvigt og blødninger fra fordøjelsessystemet (særligt tarme).

Se HER for en mere detaljeret beskrivelse