Som for al rottebekæmpelse skal det sikres, at dette gøres effektivt. Det vil sige, at når vi bruger cholecalciferol, skal vi sikre at midlet virker optimalt, og effektivt slår rotterne ihjel. Som for al rottebekæmpelse, bør rottebekæmperen henhold sig til god bekæmpelsesstrrategi i henhold til Miljøstyrelsens bekæmpelsesvejledning (se bl.a. MST tjekliste for bekæmpelse og resistens HER).

Vi har endnu ikke erfaringer for, hvordan cholecalciferol virker i en praktisk bekæmpelse, men her nogle gode råd baseret på vores viden om cholecalciferol og på baggrund af tilbagemeldinger fra kollegaer, som har anvendt cholecalciferol til bekæmpelse af rotter og mus.

For at cholecalciferol er effektivt skal det sikres, at rotten æder nok af giften. En rotte, der indtager små doser af cholecalciferol, vil kunne udvikle spisevægring (anoreksi) og derefter stoppe med at æde af midlet. Denne spisevægring bør undgås – det anbefales derfor, at man først udlægger cholecalciferolen i depoterne, når man har fået dokumentation for, at rotten har accepteret depotet – dette kan med fordel også anvendes ved udlægning af antikoagulanter.

For god bekæmpelseseffektivitet med cholecalciferol er det vigtigt, at rotterne spiser godt af giften på dag 1 og 2. Det stille krav til bekæmpelsen om at sikre 1) at der er god accept af den opstillede bekæmpelse på dag 1 med gift og 2) at der følges op allerede dag 2 for at sikre, at der er gift nok.

Gode råd til bekæmpelsen:

 • Anvend kun gift (antikoagulanter og cholecalciferol), når der er konstateret rotte og/eller museaktivitet.
 • Udlæg først giften, når rotten/musen har accepteret foderdepotet (gælder særligt for cholecalciferolen, men kan med fordel også anvendes ved brug af antikoagulanter) – accept af foderdepoter forud for giftudlægning vil kunne:
  • Mindske risikoen for udvikling af spisevægring (gælder kun for cholecalciferol)
  • Øge målretning i bekæmpelsen (at det primært er rotter/mus, der æder af giften)
  • Mindske risiko for forgiftning af andre dyr
  • Nedsætte tiden for den miljømæssige eksponering af gift
 • Fortsæt med giftudlægning indtil al rotteaktivitet ophører
 • Stop med udlægning af den valgte gift, hvis der over en længere periode (dage til uger) fortsat er et mere eller mindre konstant indtag af giften
  • Foretag vurdering af hvorfor der er konstant indtag
   • Resistens (gælder kun for antikoagulanterne)
   • Genindvandring
 • Tilse depoter hyppigt – ved brug af cholecalciferol bør man tilse to til tre gange i den første uge.
  • Nedsætter risikoen for udvikling af spisevægring
  • Øger bekæmpelseseffektiviteten