Når vi benytter antikoagulanter til bekæmpelse af rotter, skal bekæmpelsen henholde sig til gældende lovgivning, som bl.a. dikterer, at man i bekæmpelse med antikoagulanter altid skal starte med den mildeste antikoagulant (§ 29 i BEK 1686 af den 18. december 2018). Hvis der skulle opstå bekæmpelsesproblemer med brug af de milde antikoagulanter, skal bekæmperen altid foretage en kvalificeret vurdering, om manglende effektivitet eventuelt kan skyldes resistens. Først ved en begrundet mistanke om resistens må der foretages et skift til de meget stærke antikoagulanter.

Cholecalciferol er ikke underlagt de særlige krav, som lovgivningen stiller til brugen af antikoagulanter mht. resistens. Cholecalciferol virker på en helt anden måde end antikoagulanterne, og har derfor heller ikke noget at gøre med vores resistensstrategi. Derfor kan cholecalciferol anvendes som første valg i en kemisk bekæmpelse af rotter.