Giftigheden af et stof angives som LD50, som blot angiver, hvor meget en specifik organisme skal spise på én gang af det rene aktivstof for at få en dødelig dosis. Nedenstående er angivet LD50 for rotter og husmus.

 

Akut engangsdosis (LD50) (angivet i mg aktivstof/kg kropsvægt) Akut enkeltdosis af færdigformuleret produkt med 750 ppm cholecalciferol

Brun rotte(Rattus norvegicus)

43,6 mg/kg 14,5 g/ 250 grams rotte
Husmus (Mus musculus) 42,5 mg/kg 1,1 g/ 20 grams husmus