De nye cholecalciferol produkter, til bekæmpelse af rotter og mus, er blevet godkendt til udelukkende autoriseret anvendelse. Det vil sige, hvis man er R1 autoriseret (professionel rottebekæmper), eller hvis man har opnået en R2 autorisation (en person som har opnået autorisation til brug af visse kemiske bekæmpelsesmidler på egen erhvervsejendom).

Under alle omstændigheder bør man forud for anvendelse altid læse etiketten grundig, mht autorisationskrav, anvendelse etc.